Adj Sant Andreu

L’Associació de Jubilats de Sant Andreu es una organització sense ànim de lucre dels treballadors de la fàbrica que hi havia a la barriada de Sant Andreu de Barcelona de la Mercedes Benz amb la voluntat i l’ interès general d’ ajudar i/o propiciar als seus associats en qualsevol acció publica o privada que fos del seu interès.