Depuradores d’Osona

Depuradores d’Osona SL és una empresa mixta que des de 1995 s’encarrega de gestionar les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes en l’àmbit de la comarca d’Osona. L’empresa duu a terme aquesta tasca per encàrrec del Consell Comarcal d’Osona, l’ens responsable del sanejament d’aigües per delegació dels ajuntaments.