Cequip

Cequip coneixement i experiència en un marc de confiança per fer avançar el sector en clau estratègica, anticipant-se als canvis a través de la innovació permanent i impactant des de la força que els dóna la massa crítica que agrupa al seu entorn.