Client 1

Instal·lació de tota la xarxa informàtica.