Consell Comarcal d’Osona

El Consell Comarcal d’Osona es va constituir formalment el 1988, l’any en què la Generalitat de Catalunya va posar en marxa els consells comarcals arreu del territori. Des d’aquell moment i fins el dia d’avui, la institució acumula una llarga i reconeguda trajectòria acompanyant i prestant serveis als 51 ajuntaments d’Osona i a tota la seva ciutadania.