Lenard

La fabricació de teixits tècnics per a equips de protecció individual es realitza a Lenard mitjançant processos dedicats a garantir el compliment dels estàndards de protecció requerits.