FProjecte i Vida

Fundació Projecte i Vida és una organització sense ànim de lucre que té com a primer objectiu oferir l’autonomia i l’equilibri emocional necessaris per a la integració social totes aquelles persones amb greus carències afectives, problemes amb el seu entorn o manca de recursos propis.